TEMATICKÉ OKRUHY

 

 • použití žárovzdorných materiálů ve vyzdívkách prům. agregátů
   
 • provozní zkušenosti se spotřebou a opotřebením staviv
   
 • tepelně izolační materiály
   
 • nové materiály pro zařízení mimopecní rafinace a plynulého odlévání   
               
 • materiály pro ohřívací pece a pece pro tepelné zpracování
   
 • keramické materiály pro slévárenství, cementářství a další prům. obory
   
 • suroviny pro výrobu žárovzdorných materiálů
   
 • přestup tepelné energie v konstrukcích hutní keramiky